Aktualności

3 maja w przedszkolu

Przedszkole Młodych Patriotów
26 maja 2018r. w Przedszkolu Samorządowym w Hoczwi odbyło się spotkanie poświęcone rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W uroczystości uczestniczyli: dyrektor szkoły Jan Kowalski, nauczyciele: Małgorzata Mikołajczak, Ewa Biskup, dh Danuta Gałęza – Biega oraz harcerze 15BDH w Hoczwi, przedszkolaki i przedstawiciel rodziców pani Marzena Wojtas – Podstawska.
Uroczystość rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego,
a następnie przedszkolaki zaprezentowały swój program artystyczny. Był to montaż słowno-muzyczny składający się z pieśni patriotycznych oraz wierszy.
Spotkanie było okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu, o symbolach narodowych, a także o rozwijaniu poczucia przynależności narodowej. Podczas rozmowy dzieci były aktywne i wykazały się dużą wiedzą na temat swojego kraju. Mali aktorzy zostali obdarowani słodyczami i nagrodami.Uroczystości o charakterze patriotycznym są wpisane w coroczny kalendarz uroczystości przedszkola i pozwalają uzmysłowić dzieciom jak wżną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i patriotyzm. (E.Biskup)