Historia szkoły

Można przypuszczać , że już na początku XVII wieku istniała przy kościele szkoła parafialna. Zachowała się wzmianka , że w 1658 roku kierownikiem jej był Walenty Troszulowic , a w 1681 roku Jan Rużycki. Nauczyciele  używali pięknie brzmiącego tytułu „rektor scholae hoczeviensis”. Późniejsza szkoła z okresu zaborów spłonęła w czasie II wojny światowej. Po wojnie szkołę urządzono w budynku plebanii greckokatolickiej . Obecny budynek szkoły wybudowano w 1963 roku.

Wykorzystano materiał z poprzedniej strony internetowej.