Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Samorządowych w Hoczwi
w roku szkolnym 2019/2020

Nauczyciel Nauczany przedmiot
mgr Jan Kowalski dyrektor szkoły
historia, wos
mgr Alicja Orłowska chemia
mgr Grzegorz Baryła wychowanie fizyczne,
wychowawca kl. VII
mgr Ewa Biskup edukacja przedszkolna
mgr Renata Kucharyk wychowanie do życia w rodzinie
mgr ks. Tomasz Podolak religia
mgr Anna Gnap-Walko j.polski
wychowawca kl. V
mgr Agata Kotyła j. angielski, geografia, muzyka,
mgr Małgorzata Kowalska plastyka
mgr Barbara Lalik edukacja wczesnoszkolna, technika, biblioteka
wychowawca kl. III
mgr Sylwia Lenkiewicz-Konik j.niemiecki
mgr Janina Litera edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca kl. I
mgr Małgorzata Mikołajczak edukacja przedszkolna
mgr Monika Mikołajczak matematyka, informatyka,
wychowawca kl. VI
mgr Joanna Podsobińska-Gocek edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca kl.II
mgr Wiesława Prawda biologia
mgr Wojciech Szpojnarowicz historia, świetlica, edb
wychowawca kl. VIII
mgr Agnieszka Werbowicz fizyka