Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

Dorota Maksymczak – przewodnicząca R.R.

Agnieszka Mamak – zastępca przewodniczącej R.R.

Marzena Wojtas – Podstawska – skarbnik R.R.

Dorota Leśniak – sekretarz R.R.

Grzegorz Dębiński – członek R.R.

 

Komisja Rewizyjna:

Iwona Wojtas – Podstawska

Katarzyna Materna

Waldemar Leśniak