Przedszkole – dokumenty do pobrania

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi informuje o rozpoczęciu rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Hoczwi. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z ustalonym harmonogramem w oparciu o „Procedurę rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Hoczwi”.

Dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są w sekretariacie ZSS w Hoczwi oraz na stronie internetowej placówki.

Uzupełnione i podpisane dokumenty należy składać w sekretariacie ZSS w Hoczwi.