bip
aktualności
telefony zaufania
dla rodziców

Bieżące informacje

Drodzy ósmoklasiści.

W dniach od 18 do 20 listopada 2020 roku przeprowadzimy w szkole pierwszy próbny egzamin przed oficjalnym egzaminem ósmoklasisty, który odbędzie się w maju 2021 roku. Testy zostaną przygotowane przez Wydawnictwo Nowa Era.

Terminy poszczególnych części próbnego egzaminu:

18.11.2020r. (środa) –  język polski  godz. 9.00 – 11.00

 19.11.2020r. (czwartek) – matematyka godz. 9.00 – 10.40

 20.11.2020r. (piątek) – język angielski  godz. 9.00 – 10.30

Próbny egzamin będziecie pisać na sali gimnastycznej według procedur, które będą obowiązywać na oficjalnym egzaminie. W tych dniach zostanie zawieszone dla Was zdalne nauczanie. Również nauczyciele nadzorujący poszczególne części próbnego egzaminu nie będą prowadzić wtedy zdalnego nauczania. Proszę Rodziców, jeśli zachodzi taka konieczność, o zapewnienie dowozu i odwozu swojego dziecka na próbny egzamin. W szkole należy pojawić się na 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

W czasie próbnego egzaminu oraz przed i po jego zakończeniu, obowiązują  podstawowe zasady zachowania i postępowania w związku z epidemią COVID-19, w tym: używanie maseczek, dystans społeczny, dezynfekcja rąk.

Życzę połamania długopisów i osiągnięcia jak najlepszego wyniku na próbnym egzaminie.

Jan Kowalski

Tablety dla szkoły w Hoczwi

Szkoła Podstawowa w Hoczwi znalazła się w grupie placówek edukacyjnych, które otrzymały „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE”. Zakup został sfinansowany wspólnie przez NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy) i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pakiet obejmuje 25 tabletów wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE) i bezprzewodowe klawiatury (Bluetooth) z etui. Jego wartość wynosi 25 tysięcy złotych.

Szkoła Podstawowa w Hoczwi aktywnie uczestniczy we wszystkich projektach i działaniach związanych z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE). Dzięki tej współpracy otrzymała już wcześniej mobilną pracownię komputerową składającą się z 16 laptopów. W ramach projektu „#OSEWyzwanie” wprowadza dla swoich uczniów mLegitymacje szkolne. Od kilku już edycji bierze udział w międzynarodowym programie „Code Week”. Nauczyciele i uczniowie korzystają z platformy edukacyjnej „OSE IT Szkoła”.

Dostarczony sprzęt stanowi zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w Internecie, oraz efektywnej i skutecznej realizacji zdalnego nauczania.

     

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

               Informujemy, że od 26 października klasy IV – VIII przechodzą na nauczanie zdalne.

 Nasza szkoła będzie pracować według poniższego planu zajęć:
Od 2 listopada 2020r. wszystkie zajęcia będą odbywać się w formie wideokonferencji.

>>> Plan zajęć <<<<

Prosimy też o śledzenie na bieżąco informacji w dzienniku elektronicznym, stronie szkoły i na facebooku szkolnym.

O G Ł O S Z E N I E 

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w  Hoczwi poszukuje osoby zainteresowanej stażem finansowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesku na stanowisku pomoc nauczyciela. Staż trwa 6 miesięcy. Po jego zakończeniu przewidziane jest zatrudnienie na 3 miesiące w wymiarze ½ etatu.

Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych osób: 697 689 482.

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

                W ostatnim czasie jesteśmy świadkami znacznego wzrostu liczby osób zakażonych wirusem COVID-19. Służby sanitarno-epidemiologiczne coraz więcej osób kierują na kwarantannę. Biorąc pod uwagę powyższe fakty przypominam Państwu następujące kwestie:

  1. W szkole obowiązuje wszystkich pracowników i uczniów noszenie maseczek lub przyłbic przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć oraz w czasie przerw.
  2. Rodzice mogą przebywać tylko w tzw. strefie buforowej, w której obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic.
  3. Uczniowie winni, w miarę możliwości, zachowywać dystans społeczny oraz jak najczęściej myć lub dezynfekować ręce.
  4. W szkole nie mogą pojawiać się uczniowie z oznakami przeziębienia lub podwyższonej temperatury.
  5. Uczniom, którzy wracają do szkoły po pobycie za granicą, zalecam w porozumieniu z sanepidem, pozostanie przez kilka dni w domu i obserwowanie stanu swojego zdrowia.

Proszę Rodziców/ opiekunów prawnych aby ograniczyli możliwość przemieszczania się dzieci po lekcjach do niezbędnego minimum na terenie Hoczwi, Średniej Wsi, Dziurdziowa i Bachlawy.

Proszę również o szybkie przekazywanie do przedszkola i szkoły informacji o nałożonej przez sanepid kwarantannie. Zostaliśmy zobowiązani przez organ prowadzący (gminę) do przekazywania zbiorczych danych na ten temat.

Szanowni Państwo.
Tylko jeśli wszyscy wykażemy się odpowiedzialnością i samodyscypliną w tym trudnym czasie, nasze przedszkole i szkoła będą jak najdłużej działały w sposób tradycyjny. Miejmy również nadzieję, że czas pandemii i towarzyszące mu ograniczenia wkrótce się zakończą. 

  Jan Kowalski

                                                                               Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi

Informacja dotycząca sposobu dokonywania opłat za wyżywienie w szkole:

W roku szkolnym 2020/2021 dokonujemy opłat za wyżywienie przelewem. Poniżej znajdują się dane do przelewu.
Nazwa odbiorcy:  Leskie Centrum Edukacji i Sportu; ul. Parkowa 1; 38-600 Lesko
Nr rachunku odbiorcy:   23 1130 1105 0005 2489 2820 0010
Kwota za wyżywienie: tylko i wyłącznie w wysokości wskazanej w informacji otrzymanej od intendentki (wiadomość będzie przekazywana poprzez dziennik elektroniczny)
Nazwa zleceniodawcy: imię i nazwisko rodzica/opiekuna ucznia
Tytułem: (W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko ucznia/uczniów oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata):
Tytułem: (imię i nazwisko ucznia/uczniów): ……; opłata za wyżywienie: ……; miesiąc: ……; szkoła w Hoczwi.

Zarządzenie dyrektora ZSS w Hoczwi

Informacja dotycząca sposobu dokonywania opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolu:

W roku szkolnym 2020/2021 dokonujemy opłat za pobyt i wyżywienie przelewem. Poniżej znajdują się dane do przelewu.
Nazwa Odbiorcy:  Leskie Centrum Edukacji i Sportu; ul. Parkowa 1; 38-600 Lesko
Nr rachunku odbiorcy:   23 1130 1105 0005 2489 2820 0010
Oddzielnie kwoty: za wyżywienie i opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu,
tylko i wyłącznie w wysokości wskazanej w informacji otrzymanej z przedszkola.
Nazwa zleceniodawcy: imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka
Tytułem: (W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko dziecka oraz osobno wysokość opłaty za wyżywienie i wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata):
Tytułem: (imię i nazwisko dziecka): ……; opłata za wyżywienie: ……; opłata za  pobyt: …..; miesiąc: .…; przedszkole w Hoczwi.

Zarządzenie dyrektora ZSS w Hoczwi.

Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_uczniowie
Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_rodzice

Aktualności

Wykaz konkursów w roku szkolnym 2017/2018 - zapraszamy do udziału!

Przedmiotowe konkursy kuratoryjne
Szkolny Konkurs Pięknego Czytania (listopd)
Konkurs Biblijny
Szkolny Bożonarodzeniowy Konkurs Kolęd (grudzień)
Konkurs o lesie
Szkolny Bożonarodzeniowy Konkurs Recytatorski (grudzień)
Szkolny Konkurs na Najładniejszą Szopkę i Kartkę Bożonarodzeniową (styczeń)
Gminny Konkurs na Najładniejszą Szopkę i Kartkę Bożonarodzeniową (styczeń - BDK Lesko)
Szkolny Konkurs czytelniczy (luty)
Różne konkursy z okazji pierwszego dnia wiosny
Konkurs - "Mój portret Jana Pawła II"
Konkurs na Najładniejszą Palmę (marzec)
Międzynarodowy Konkurs "Kangur matematyczny" (15 marca 2018r.)
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"
Konkurs Ekologiczny "Ekotest"
Konkurs o tematyce medycznej "Meditest"
Wrzesień
4, Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
30, Dzień Chłopaka
Październik
13, Pasowanie na ucznia klasy I
14, Święto Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela)
Listopad
1, Wszystkich Świętych
11, Święto Niepodległości
29, Andrzejki
Grudzień
4, Barbórka
6, Mikołajki
23 - 31, Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń
1, Nowy Rok
6, Trzech Króli
29 - 31, Ferie zimowe
Luty
1 - 11, Ferie zimowe
Marzec
8, Dzień Kobiet
29 - 31 Wiosenna przerwa świąteczna
25, Niedziela Palmowa
Kwiecień
1, Prima Aprilis
1 - 3, Wiosenna przerwa świąteczna (święta Wielkanocne)
Maj
1, Święto pracy
2, Święto Flagi RP
3, Święto Konstytucji 3 Maja
20, Zielone Świątki
31, Boże Ciało
26, Dzień Matki
Czerwiec
23, Dzień Ojca
1, Dzień Dziecka
22, Zakończenie roku szkolnego

Wykaz dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020:

1 listopada 2019r. (piątek) – Wszystkich Świętych

11 listopada 2019r. (poniedziałek) – dzień wolny z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

23 grudnia 2019r. – 31 grudnia 2019r. – bożonarodzeniowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2020r. – Nowy Rok

2 stycznia 2020r.*

3 stycznia 2020r.*

6 stycznia 2020r. – święto Trzech Króli

13 stycznia 2020r. – 26 stycznia 2020r. – ferie zimowe

9 kwietnia 2020r. – 14 kwietnia 2020r. – wielkanocna przerwa świąteczna

21 kwietnia 2020r. – egzamin ósmoklasisty

22 kwietnia 2020r. – egzamin ósmoklasisty

23 kwietnia 2020r. – egzamin ósmoklasisty

30 kwietnia 2020r. *

1 maja 2020r. – Święto Pracy

4 maja 2020r. *

11 czerwca 2020r. – Boże Ciało

12 czerwca 2020r. *

od 27 czerwca 2019r. – wakacje.

* dni wolne ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

logo2
tabliczka mn.
8 klasa kącik
krzyż
szachy 2
HourOfCode_logo_RGB

Instytucje i firmy wspierające naszą szkołę

logo darjan
mrówka hoczew2