1. Home
  2. /
  3. Rodzic
  4. /
  5. Rada Rodziców

Rok szkolny 2023/2024:

Przewodnicząca: Agnieszka Lubińska – Juhas

Zast. przewodniczącej: Paulina Gnap

Skarbnik: Anna Bojanowska

Sekretarz: Wioletta Adamiak

Członek: Anna Leśniak

Komisja rewizyjna: Dorota Maksymczak, Edyta Zając, Jolanta Giefert