1. Home
  2. /
  3. Uczeń
  4. /
  5. Plan lekcji

Rok szkolny 2023/2024 - obowiązuje od 12.02.2024r.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7