1. Home
 2. /
 3. Szkoła
 4. /
 5. Historia szkoły
 6. /
 7. Kalendarium szkolne

1963/1964

 • Uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Hoczwi (21.07.1963r.)
 • Józef Bacior dyrektorem szkoły

1964/1965

 • Wiktoria Kukulska i Anna Kołodziej pełnią obowiązki kierownika szkoły za Józefa Baciora, który został podinspektorem szkolnym
 • w szkole rozpoczęło działalność Szkolne Schronisko Młodzieżowe

1965/1966

 • Emilia Bacior dyrektorem szkoły

1966/1967

 • Tadeusz Basak dyrektorem szkoły

1967/1968

 • Święto Lasu
 • spotkanie z przedstawicielami Ludowego Wojska Polskiego
 • konferencja kierowników Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych wychowania fizycznego
 • Stanisław Solski dyrektorem szkoły

1967/1968

 • wycieczka do Warszawy
 • powstanie SKO i Spółdzielni Uczniowskiej w szkole w Hoczwi

1971/1972

 • wycieczka do Krakowa i Wieliczki

1972/1973

 • harcerski biwak nad Jeziorem Solińskim i na Chryszczatej
 • remont kapitalny budynku szkolnego (wymiana pokrycia dachu, wykonanie elewacji, malowanie stolarki okiennej)

1973/1974

 • niwelacja terenu pod boisko szkolne
 • wizytacja szkoły przez wizytatorów z Wydziału Oswiaty i Wychowania w Lesku

1974/1975

 • powstanie Izby Pamięci Narodowej
 • harcerski obóz wędrowny nad Morzem Bałtyckim

1975/1976

 • utworzenie ogródka meteorologicznego
 • festyn olimpijski (7.05.1976r.)
 • Ala Solska zdobyła III miejsce w olimpiadzie z jezyka polskiego na szczeblu wojewódzkim

1976/1977

 • spotkanie z aktorem Teatru Starego w Krakowie Józefem Onyszkiewiczem
 • udział w konkursie „Podnosimy stan zdrowotny i sanitarno-higieniczny naszych szkół”
 • nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania otrzymał Stanisław Solski, nagrodę Kuratora Oświaty w Rzeszowie Klotylda Kotyła

1977/1978

 • likwidacja punktu filialnego w Dziurdziowie

1978/1979

 • udział harcerzy z Hoczwi w I Harcerskim Rajdzie Szlakami Górnictwa Naftowego – Bobrka 1979

1979/1980

 • wycieczka do Krakowa
 • spotkanie z poetą Tadeuszem Śliwiakiem
 • badania stomatologiczne prowadzone przez lekarza-stomatologa Henrykę Dydacką (wyleczono 146 zębów)

1980/1981

 • uzyskanie przez szkołę dwóch pomieszczeń w Wiejskim Domu Ludowym w Hoczwi (od 23.02.1981r.)

1981/1982

 • w związku z wprowadzeniem stanu wojennego nauka w szkole została przerwana od 14.12.1981r. do 3.01.1982r.
 • rozpoczęcie dożywiania w postaci szklanki mleka

1982/1983

 • „Plan lekcji dostosowano do planu audycji telewizyjnych w celu udoskonalenia oddziaływania dydaktycznego szkoły”

1983/1984

 • spotkanie z Janem Łożańskim, żołnierzem AK i kurierem tatrzańskim

1984/1985

 • otwarcie Izby Pamiątek i harcówki w budynku prawosławnej plebanii
 • spotkanie z lekarzem ortopedą Zdzisławem Ratyńskim
 • list od Zygmunta Kęstowicz do klasy III
 • udział 15 uczniów-harcerzy w obozie w NRD

1985/1986

 • wycieczka do Krosna, Żarnowca i Bóbrki
 • udział w Nieobozowej Akcji Letniej (lipiec 1986)

1986/1987

 • kompleksowa wizytacja szkoły przeprowadzona przez L. Cinka i E. Cichy
 • zorganizowanie kursu tańca towarzyskiego
 • spotkania z aktorami J. Stawskim, W. Kulczyckim i J Bajorkiem

1987/1988

 • wejście w życie nowego Kodeksu Ucznia
 • wycieczka Żarnowca i Barwinka
 • Piotr Bober i Jacek Bober zdobyli wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim w konkursie „Twórczość artystyczna inspirowana sztuką ludową”

1988/1989

 • wycieczka do Żywca i Zakopanego
 • spotkanie z poetką M. Józefacką
 • zakończenie budowy boiska do koszykówki

1989/1990

 • remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Ludowym w Hoczwi użytkowanych przez szkołę

1990/1991

 • obowiązki dyrektora obejmuje Elżbieta Baraniecka

1991/1992

 • Piotr Kopczyński laureatem Olimpiady Historycznej i Chemicznej na szczeblu rejonowym

1992/1993

 • skrócenie roku szkolnego (po wcześniejszym odpracowaniu zajęć w związku z rozbudową szkoły
 • do Rady Szkoły zostali wybrani D. Gałęza-Biega i Wiesław Wandycz
 • strajk szkolny w dniu 5.05.1993r.

1993/1994

 • wizytacja problemowa w szkole przeprowadzona przez Marię Zimoń
 • zbiórka makulatury na zakup sprzętu nagłaśniającego

1994/1995

 • księgozbiór szkolny został wzbogacony o książki przekazane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Lesku
 • wprowadzenie tzw. „zielonych lekcji” w klasach I-III

1995/1996

 • uruchomienie kotłowni olejowej w szkole
 • uzyskanie przez szkołę pomocy finansowej z Polskiej Akcji Humanitarnej i Petrochemii w Płocku

1996/1997

 • wybór przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na dyrektora szkoły (Barbara Lalik i Jan Kowalski)
 • dyrektorem szkoły zostaje Wiesław Wandycz

1997/1998

 • udział w programie edukacji ekologicznej „Zachowajmy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów
 • Olimpiada Szkolna
 • powstanie gazetki szkolnej „Echo biblioteki”

1998/1999

 • ustalenie nowej sieci szkół w Gminie Lesko
 • powołanie Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi
 • przygotowanie pomieszczenia na pracownię komputerową
 • oddanie do użytku szkolnej oczyszczalni ścieków

1999/2000

 • szkoła otrzymuje nowy statut przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12.10.1999r.
 • mierzenie jakości pracy szkoły w dniach 4.04-10.04.1999r. przeprowadzone przez zespół w składzie: Maria Zimoń i Michalina Wota

2000/2001

 • realizacja programu profilaktycznego „Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków”
 • wybudowanie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej
 • zainstalowanie automatycznej hydroforni z uzdatniaczem wody

2001/2002

 • „Święto Zdrowia” – szkolny piknik rodzinny
 • III miejsce Filipa Kowalskiego w Konkursie „Kangur Matematyczny”

2002/2003

 • piknik rodzinny „Święto Zdrowia” – tradycje regionalne i rodzinne
 • wycieczka do Warszawy i Żelazowej Woli (wspólny wyjazd ze szkołami z Zahoczewia i Stefkowej
 • opracowanie „Szkolnego programu profilaktyki zachowań problemowych wśród młodzieży w Szkole Podstawowej w Hoczwi”

2003/2004

 • połączenie Przedszkola Samorządowego w Hoczwi ze Szkołą Podstawową w Hoczwi w Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi (Uchwała Nr XII/132/04 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30.03.2004 r.)
 • wyjazd do „Radia Bieszczady” w Sanoku
 • „Dzień Kubusia Puchatka”
 • Powstanie drużyny „orlików” „Grodzisko Hoczew”

2004/2005

 • wycieczka „Stara Lubownia (Słowacja) – Bukowina Tatrzańska – Kraków”
 • cykl spotkań czytelniczych „Poczytaj mi ….”
 • „Dzień Andersena w Szkole Podstawowej w Hoczwi”

2005/2006

 • projekt zatoki autobusowej „Bezpieczna szkoła z PZU” podnoszący bezpieczeństwo w otoczeniu szkoły
 • udział w badaniu kompetencji przeprowadzonym przez Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu

2006/2007

 • jasełka szkolne
 • kolejna edycja „Gminnego konkursu na najpiękniejsza szopkę i kartkę bożonarodzeniową”