1. Home
  2. /
  3. Szkoła
  4. /
  5. Projekty
  6. /
  7. „Orientuj się”

W roku szkolnym 2024/2025 w Zespole Szkół Samorządowych w Hoczwi będzie realizowany projekt pn. „Orientuj się!”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i liceach z terenu województwa podkarpackiego m.in. poprzez studia podyplomowe oraz kompleksowe szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane dla szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli przygotowujących się do roli szkolnego doradcy zawodowego, nauczycieli innych przedmiotów, a także dla kadry zarządzającej szkoły. W ramach projektu zostaną zorganizowane wizyty studyjne u pracodawców, indywidualne wizyty pracodawców w szkole, spotkania z zawodem oraz warsztaty promujące ideę samozatrudnienia. Przewidziano zakup sprzętu komputerowego dla szkolnego centrum doradztwa zawodowego: monitor interaktywny i laptop wraz z oprogramowaniem.