W roku szkolnym 2024/2025 w Zespole Szkół Samorządowych w Hoczwi będzie realizowany projekt „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych w województwie podkarpackim ukierunkowanych na rozwój u uczniów/uczennic szkół podstawowych ważnych na rynku pracy kompetencji w zakresie robotyki i programowania.

Beneficjent: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie razem z Partnerami: Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Gminą Grodzisko Dolne oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie tak opisują działania przewidziane w projekcie:

„W projekcie planujemy wprowadzić do szkół podstawowych innowację pedagogiczną dotyczącą nauczania w klasach 4-8 przedmiotu informatyka z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej oraz zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej, zakupimy do centrów szkoleniowych i pracowni szkolnych niezbędne do realizacji zadań i celów projektu wyposażenie – laptopy i roboty edukacyjne, zapewnimy merytoryczne wsparcie dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkół, zorganizujemy w szkołach dla uczniów zajęcia pozalekcyjne z robotyki edukacyjnej i programowania robotów.”