1. Home
  2. /
  3. Szkoła
  4. /
  5. Historia szkoły
  6. /
  7. Historia szkoły

Można przypuszczać , że już na początku XVII wieku istniała przy kościele szkoła parafialna. Zachowała się wzmianka , że w 1658 roku kierownikiem
jej był Walenty Troszulowic , a w 1681 roku Jan Rużycki. Nauczyciele używali pięknie brzmiącego tytułu „rektor scholae hoczeviensis”. Późniejsza
szkoła z okresu zaborów spłonęła w czasie II wojny światowej. Po wojnie szkołę urządzono w budynku plebanii greckokatolickiej. Obecny budynek
szkoły wybudowano w 1963 roku.