1. Home
  2. /
  3. Szkoła
  4. /
  5. Projekty
  6. /
  7. „Otwórz się na wiedzę”

W roku szkolnym 2024/2025 w ZSS Hoczew rozpocznie się realizacja 2-letniego projektu „Otwórz się na wiedzę” finansowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Projekt, w którym będą uczestniczyć wszystkie szkoły prowadzone prze Gminę Lesko, pozwoli szkole w Hoczwi na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych: drony edukacyjne, okulary VR (narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję i rzeczywistość wirtualną w edukacji), zestawy Lego do nauki robotyki i programowania; organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów:

1.    zajęcia z języka angielskiego

2.    zajęcia matematyczne

3.    zajęcia informatyczne

4.    zajęcia chemiczne („Czuję chemię do chemii”)

5.    zajęcia rozwijające kreatywność

6.    zajęcia dziennikarskie („Dziennikarskie ABC”)

7.    Klub Młodych Ekologów

8.    Szkolna Akademia Demokracji

9.    zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

Rodzice uczniów będą mogli skorzystać ze wsparcia i konsultacji psychologa i pedagoga na terenie szkoły. Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja na poszczególne zajęcia.